Formac
Formac

EN  /  PL  /  ES  /  RS

    /    

Formac

Projekty

Projekt "Metalowcy 4.0"


OGŁOSZENIAformac.co

formac.co 

Metalowcy 4.0 - wysokie kompetencje pracowników środkiem do wysokiej adaptacyjności przedsiębiorstw do zmian technologicznych - projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Celem projektu jest utworzenie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań podnoszących kompetencje pracowników przedsiębiorstw sektora metalowego i dostosowujących je do zmian, które wynikają z rozwoju Przemysłu 4.0. 
Projekt przyczyni się do zmotywowania pracowników przemysłu metalowego do nauki i podwyższania swoich kompetencji przez to wpłynie na zwiększenia adaptacyjności i poprawy konkurencyjności polskich firm na rynku światowym. Projekt będzie realizowany we współpracy ponadnarodowej.

Czas realizacji projektu: od 2019-11-01 do 2021-10-31


Beneficjent projektu: Formac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Formac jest międzynarodową firmą doradczą i szkoleniową, która powstała w 2005 roku. Firma ma swoich przedstawicieli w Polsce, Hiszpanii, Chorwacji, Serbii, Litwie, Estonii, Łotwie, Włoszech, Rumunii, Macedonii, Czarnogórze, Bułgarii i Słowacji. W Polsce są trzy biura FORMAC zlokalizowane w Warszawie, Krakowie i Toruniu. Nasze działania prowadzone są na terenie całej Europy, ale również innych kontynentów, zwłaszcza Ameryki Południowej. Misją firmy jest kreowanie wspólnej przyszłości poprzez współpracę z naszymi Partnerami / Klientami. Formac specjalizuje się w usługach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych skierowanych do przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców, pracowników i pracodawców, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, fundacji, stowarzyszeń.

 

Partner Krajowy: Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce

 Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników skupia w swoich szeregach 180 Zakładowych Organizacji Związkowych działających w przemyśle wytwórczym, motoryzacyjnym, hutniczym, lotniczym. Posiada ponad 110 letnia tradycję w reprezentowaniu pracowników wobec pracodawców. Związkowcy praktycznie każdego dnia prowadzą szeroko rozumiany dialog społeczny.

Jako Federacja od ponad 10 lat realizuje projekty społeczne i unijne, pozwalające podnieść wiedzę i kompetencje członków.  

Również ten projekt będzie doskonałą okazją do zwiększenia umiejętności dla jego uczestników.

 

Partner zagraniczny: Universidade Nova de Lisboa , Lisbona, Portugalia

W ramach Universidade Nova de Lisboa działa instytut badawczy CICS.NOVA Interdisciplinary Research Centre of Social Sciences, at the University NOVA of Lisbon.  

Instytut CICS.NOVA będzie zaangażowany w realizację projektu z ramienia partnera portugalskiego. Instytut  prowadzi Observatory for Technology Assessment w ramach którego zostały zintegrowane działania badawcze i edukacyjne w dziedzinie 

cyfryzacji i rozwoju Przemysłu 4.0, wspólne badania z uniwersytetami z Niemiec, Hiszpanii ,Litwy i Bułgarii w zakresie Przemysłu 4.0.

Posiada doświadczenie w przygotowaniu ekspertyz na rzecz sektora metalowego.

Współpracuje z Technological Centre for the Metal Industry,w tym ma doświadczenie w szkoleniach pracowników z zakresu dostosowania do zmian wynikających z rozwoju Przemysłu 4.0.

 

Realizacja projektu obejmuje 6 etapów:

1) Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym.

 Rozwiązanie przygotowane w oparciu o doświadczenie partnerów i realizację podobnych programów przez partnerów społecznych z Niemiec i Portugalii. W ramach zadania:

-analiza potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw sektora metalowego w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników dotyczących wykorzystania innowacyjnych technologii teleinformatycznych.

-organizacja  spotkań roboczych: analiza sytuacji bieżącej i potrzeb, opracowanie planu szkoleń oraz ich zawartości merytorycznej.

Efektem spotkań roboczych będzie wymiana doświadczeń oraz wspólne opracowanie programu szkoleń, który pozwoli polskim pracownikom na nabycie kompetencji dostosowujących ich wiedzę do zmian powodowanych przez rozwój przemysłu 4.0. Będzie to pierwszy w Polsce program szkoleń z zakresu innowacyjnych narzędzi teleinformatycznych oraz wykorzystania nowych technologii w pracy dedykowany pracownikom sektora metalowego. Rezultatem będzie przygotowanie programu szkoleniowego mającego na celu kompleksowe zbudowanie kompetencji pracowników oraz programów motywujących pracowników i zwiększających ich adaptacyjność do zmian w systemie, organizacji pracy oraz nowych zadań pojawiających się w związku z postępem technologicznym.

2) Testowanie wypracowanego rozwiązania na grupie docelowej projektu, Cztery 10-osobowe grupy pracowników sektora metalowego zostaną przeszkolone zgodnie z opracowanym programem.

3) Analiza efektów testowanego rozwiązania z uwzględnieniem opinii eksperta/ów oraz wsparcia partnera ponadnarodowego.

4) Opracowanie z partnerem ponadnarodowym ostatecznej wersji wdrożeniowej produktu z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy.

Wnioski z analizy zostaną uwzględnione w finalnej wersji programu szkoleniowego podwyższającego kompetencje pracowników sektora metalowego w zakresie nowych technologii teleinformatycznych oraz ich wykorzystania w procesach produkcyjnych. Między pierwszym a drugim spotkaniem eksperci będą wprowadzać poprawki komunikując się za pomocą narzędzi internetowych.

5) Wdrożenie rozwiązania do praktyki ze wsparciem partnera ponadnarodowego. Rozwiązanie możliwe do wdrożenia w ramach projektu, bez zmian w prawodawstwie. Potwierdzone zostanie uchwałą organu statutowego partnera potwierdzającą wdrożenie wypracowanych rozwiązań. W ramach wdrożenia przeszkolone zostanie 100 osób-10 grup po 10 osób, w tym 20% kobiet.

6) Wypracowanie rekomendacji dla instytucji w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania wypracowanego rozwiązania. Instrukcje i rekomendacje dla użytkowników ujęte w formie publikacji, która zostanie przygotowana z udziałem ekspertów ponadnarodowych. Instrukcje dotyczące kwestii technicznych, niezbędnego sprzętu, oprogramowania, bazowych kompetencji, wiedzy trenerskiej koniecznych do efektywnego wdrożenia szkolenia zostaną opracowane przy udziale ekspertów. Instrukcje te krok po kroku pokażą w jaki sposób przygotować i zorganizować szkolenia w oparciu o opracowaną metodologię.


DLA KOGO?

Grupę docelową stanowią:
→ przedsiębiorstwa z sektora metalowego- głównie przemysłu samochodowego, lotniczego, sektor przemysłu, elektromaszynowego, budowy statków, pracownicy dużych zakładów przemysłu ciężkiego, wytwórczego i mechanicznego.
→instytucje szkoleniowe(IS), które będą mogły skorzystać z instrukcji i rekomendacji opracowanych w ramach projektu, co w perspektywie pozwoli na szersze wdrożenie opracowanego produktu
→ partnerzy społeczni(PS) reprezentujący pracowników i pracodawców sektora metalowego organizacje działające na poziomie zakładowym, które otrzymają instrukcje i rekomendacje w zakresie szkolenia pracowników.

 

  

 

Adres biura projektu:

Formac Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Kopernika 36/40
00-924 Warszawa

www.formac.co
mail: metalowcy4.0@formac.co

mail Federacji Metalowców i Hutników: sekretariat@federacja-metalowcy.org.pl

Numer telefonu:
Beneficjenta  +48 601 446 697
Partnera +48 22 831 40 21

O NAS

O NAS

nasza firma
UPDATES

UPDATES

English version
USŁUGI

USŁUGI

jakość i doświadczenie
PROJEKTY

PROJEKTY

wybrane referencje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności