Formac
Formac

EN  /  PL  /  ES  /  RS

    /    

Formac

Projekty

Projekt "Integracja drogą do zatrudnienia"

 

formac.co


formac.co

 

FORMAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA. w partnerstwie z Akademią rozwoju w Ciechanowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„INTEGRACJA DROGĄ DO ZATRUDNIENIA”

Projekt jest realizowany w ramach działania 9.1 RPO WM 2014-2020 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020), a jego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75 osób (w tym 40 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Zapewniamy m.in.:

Bezpłatne szkolenia zawodowe

3 miesięczne staże zawodowe

Diagnozę indywidualnych potrzeb uczestników, doradztwo specjalistyczne (np. w zakresie świadomego rodzicielstwa, zadłużania się rodzin etc.), indywidualne pośrednictwo pracy w celu aktywizacji zawodowej dorosłych członków rodzin

A także: zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, certyfikat zawodowy

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę reintegracji

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

PROPONOWANE SZKOLENIA:
- Spawacz MAG
- Magazynier z obsługą komputera i wózka widłowego
- Kucharz/ Fryzjer/ Piekarz*

*Dokładna oferta szkoleń będzie znana po przeprowadzeniu rekrutacji

DLA KOGO?

Do udziału zapraszamy osoby, które spełniają łącznie trzy poniższe kryteria:

 1. Miejsce zamieszkania w jednej z poniżej wymienionych lokalizacji:
 • powiat ciechanowski – gmina: Gołymin-Ośrodek, Ojrzeń, Regimin, Sońsk, Ciechanów (gmina wiejska), Ciechanów (gmina miejska)
 • powiat gostyniński
 • powiat mławski – gmina: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Szreńsk
 • powiat płocki – gmina: Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin (obszar wiejski), Gąbin (obszar wiejski), Gąbin (miasto), Mała Wieś, Nowy Duninów, Wyszogród (obszar wiejski), Wyszogród (miasto)
 • powiat płoński – gmina: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Nowe Miasto, Raciąż (gmina wiejska), Raciąż (gmina miejska)
 • powiat przasnyski – gmina: Chorzele (obszar wiejski), Chorzele (miasto), Czernice Borowe, Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz (gmina wiejska)
 • powiat pułtuski – gmina: Gzy, Pokrzywnica, Pułtusk (obszar wiejski), Pułtusk (miasto), Świercze, Winnica, Zatory
 • powiat sierpecki
 • powiat żuromiński – gmina: Bieżuń (obszar wiejski), Bieżuń (miasto), Kuczbork-Osada, Siemiątkowo
 • powiat makowski
 1. osoby 18+
 2. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niezatrudnione

 

Kryteria premiujące:
- osoby zamieszkujące na obszarach (w gminach) poniżej progu defaworyzacji, w tym na obszarach wiejskich w powiatach objętych wsparciem

-osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek

- rodziny wielodzietne, ubogie rodziny z dziećmi, rodziny z osobami starszymi, rodziny z osobami z niepełnosprawnościami, rodziny z innymi osobami niesamodzielnymi, rodzice samotnie wychowujący dzieci

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

- osoby z niepełnosprawnościami

Jeżeli spełniasz określone powyżej i warunki i chciałbyś/-abyś przystąpić do programu wystarczy tylko:

- wypełnić dokumenty rekrutacyjne (dostępne na stronie internetowej lub w siedzibie Akademii rozwoju w Ciechanowie)

- przedstawić wymagane orzeczenia i zaświadczenia

 

Rekrutacja jest otwarta, a ilość miejsc jest ograniczona!

 

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje:

a) spełnienie przez kandydatkę/kandydata kryterium kwalifikowalności do uczestnictwa w projekcie

b) kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów premiujących

 

O wynikach rekrutacji będziemy informować kandydatów osobiście.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie przed zgłoszeniem swojego uczestnictwa zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem wraz z załącznikami.

Zgłaszająca/y się uczestniczka/uczestnik ma obowiązek złożyć uzupełnione i podpisane następujące  dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1
 2. Formularz z danymi uczestnika otrzymującego wsparcie – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3
 1. Umowa uczestnictwa w projekcie „Integracja drogą do zatrudnienia” – złożona do 3 dni roboczych od zakwalifikowania się do projektu i potwierdzenia udziału – załącznik nr 4
 2. Wymagane zaświadczenia i orzeczenia.

 

Dokumenty rekrutacyjne  do pobrania: 

 

 Integracja - regulamin rekrutacji

Zał.1 Wzór formularza zgłoszeniowego

Zał.2 Wzór oświadczenia UP o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał.3 Wzór Umowy uczestnictwa w projekcie

Zał.4 Wzór Wniosku o przyznanie stypendium szkoleniowego

Zał.4.1 Wzór wniosku o przyznanie stypendium stażowego

Zał.5 Wzór Wniosku o zwrot kosztów dojazdu

 

 

Zgłoszenia będzie można dokonać:

– osobiście w Biurze Rekrutacji Akademii rozwoju w Ciechanowie: ul. Pułtuska 62B/62, 

– pocztą za pośrednictwem listu poleconego: Akademii rozwoju w Ciechanowie, ul. Pułtuska 62B/62, 06-400 Ciechanów

 

Więcej informacji:

 

Akademia Rozwoju
Anna Małgorzata Jemielita
ul Pułtuska 62B/62
06-400 Ciechanów
NIP: 5661314844

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-a533/18 

 

Wartość projektu: 893 477,65 PLN; Dofinansowanie projektu z UE: 714 782,12 PLN

O NAS

O NAS

nasza firma
UPDATES

UPDATES

English version
USŁUGI

USŁUGI

jakość i doświadczenie
PROJEKTY

PROJEKTY

wybrane referencje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności