Formac
Formac

EN  /  PL  /  ES  /  RS

    /    

Formac

Usluge

FORMAC je 10 godina naporno radio da bi postao međunarodno priznata konsultantska firma za industriju, mala i srednja preduzeća, kao i za kancelarije, organizacije i institucije u Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi. FORMAC-ove usluge su fokusirane na razne potrebe klijenata i njihovu izgradnju kapaciteta, obezbeđenje relevantnih informacija, njihovo aktivno učešće, obuke, umrežavanje i saradnju.

 

Kvalitet naših kompanijskih usluga je verifikovan na bazi iskustava stečenih tokom pripreme i realizacije značajnog broja međunarodnih aktivnosti. Mi podržavamo naše klijente u svakoj fazi njihovog razvoja i implementacije projekata, a njihovo zadovoljstvo od projektih rezultata i zajedničke saradnje su reference za naše poslovanje i naša kompanijska dostignuća.


FORMAC-ove usluge obuhvataju:

 • Priprema projekata sufinansiranih od strane EU fondova i iz drugih izvora;
 • Implementacija i sprovođenje aktivnosti i događaja: obuke, međunarodne konferencije, studijske posete, koučing i mentorstvo;
 • Menadžment konsalting;

 

Priprema projekata sufinansiranih od strane EU fondova i iz drugih izvora uključuje:

 • Pružanje informacija o tekućim i predstojećim mogućnostima granta;
 • Analiza mogućnosti za finansiranje konkretnih ideja klijenta;
 • Upoznavanje klijenta sa zahtevima odabranog programa i konkretnim uslovima za pripremu konkretnog projekta;
 • Razvoj predloga projekta, pomoć u pripremi prateće dokumentacije u skladu sa zahtevima programa finansiranja;
 • Administrativna saradnja u realizaciji projekata, savetovanje tokom pripreme izveštaja, dokumentacije i ostalog u skladu sa programskim zahtevima i specifičnostima projekta;
 • Po zahtevu našeg klijenta organizujemo sastanke, konferencije, seminare i studijske posete na osnovu unaprijed definisanih programa, kao i personalizovanu analizu potreba.

 

Implementacija i sprovođenje aktivnosti i događaja: obuke, međunarodne konferencije, studijske posete, koučing i mentorstvo:

 • Obuke
 • Međunarodne konferencije
 • Studijske posete
 • Koučing i mentorstvo

 

Menadžment konsalting:

 • Industrijske i sektorske analize
 • Istraživanje tržišta

 

FORMAC je sproveo širok spektar industrijske i sektorske analize s ciljem da pomogne našim klijentima u razvoju strategije, pozicioniranjem i drugima pitanjima. Naše analize su zasnovane na razumevanju industrije, ekonomije, društvenih faktora i njihovoj interakciji. Stavili smo akcenat na jasnom razumevanje životne sredine i koristi od ulaganja u taj sektor. Izvršili smo analize za klijente iz različitih sektora. Naši istraživači su iskusni u istraživanju javnog sektora, lokalne samouprave, pitanjima civilnog društva, upravljanje projektnim ciklusom, itd.

FORMAC nudi širok spektar obuka/kurseva koji su u skladu sa najvišim evropskim standardima. Naša ponuda je upućena individualnim potrošačima, kao i organizacijama, institucijama i kompanijama koje žele da razviju veštine i znanja svojih zaposlenih.

Formac nudi usluge potpune implementacije: planiranje, implementacija, promocija, izveštavanje.

Studijske posete institucijama, organizacijama i preduzećima u odabranim zemljama EU koje pružamo omogućiće razmenu inovativnih ideja i iskustava, know-how, kao i pomoć za uspostavljanje profesionalnih kontakata na evropskom nivou.

Koučing i mentorstvo su moderna, efikasna i visoko personalizovana sredstva za podršku ličnog i profesionalnog razvoja. Uz ove usluge omogućavamo klientu da poboljša svoje kvalifikacije i ostvari pun potencijal specifičnih kompetencija.

O KOMPANIJI

O KOMPANIJI

međunarodna kompanija
UPDATES

UPDATES

English version
USLUGE

USLUGE

dugogodišnje iskustvo
PROJEKTI

PROJEKTI

odabrane reference

Slažem se sa obradom podataka sukladno Politici privatnosti. Ako se na slažete molimo da isključite cookies u pretraživaču. Više →

Promene u politici privatnostiShodno pravnim zahtevima navedenim u Uredbi Evropskog parlamenta i Veća (EU) 2016/679 od 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i o stavljanju izvan snage direktive 95/46/WE, na ovom Sajtu važi nova Politika privatnosti u kojoj se nalaze sve informacije vezane za prikupljanje, obradu i zaštitu ličnih podataka korisnika ovog Sajta.

Sem toga Vas podsećamo da za ispravno funkcionisanje sajta koristimo informacije pohranjene u cookie. U postavama internet pretraživača možete da promenite svoje postave vezane za cookies fajle.

Ako se ne slažete sa korišćenjem cookies na ovom sajtu molimo da promenite funkcije u pretraživaču ili da napustite Sajt.

Politika privatnosti